تورسنگ یا گابیون برای حفاظت از جاده ها و عوامل طبیعی (قسمت اول)

دیوار تورسنگ برای استفاده در حفاظت از جاده ها و خاکریز سیل

چکیده

دامنه این مقاله با در نظر گرفتن عوامل مختلف مهندسی از جمله پایداری ساختاری، انعطاف پذیری، قرار گرفتن در معرض زیبایی شناسی و قابلیت استفاده ی اقتصادی با رعایت پارامترهای طراحی مانند واژگونی دیوار گابیون به عنوان سازه نگهدارنده و همچنین تحمل بار در مناطق تپه ای مرتبط است. امروزه روش های جدید ساخت و همچنین طراحی توسط نرم افزارهای مختلف وجود دارد تا بتواند اجرای سازه را به راحتی عملی کند اما به دلیل اثرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی، مفهوم ساختار نگهدارنده دیواره گابیون نقش مهمی در ساخت و ساز جاده در مناطق کوهستانی و همچنین در مناطق سیل خیز در سواحل رودخانه ایفا می کند.

در روزهای اخیر معمول است که یک عضو از سازه وظایف متعددی را برای پروژه ای معین انجام می دهد، اما مفهوم دیوار نگهدارنده در گابیون چنین نوع نیازی را انجام می دهد. همچنین دیوار گابیون به شکل ساختاری نگهدارنده، محافظت در مقابل فرسایش و آبشویی زمین در خاکریزها را در برابر سیل کنترل می کند. به عنوان مثال، دیوار نگهدارنده سیم Gi با مراحل مختلف به همراه قسمت جلو آمده که پراکندن و فرستادن آب را بعد از مدت زمان یا سیل زیاد ایجاد می کند.

اهداف اصلی دیوار گابیونی

هدف اصلی دیوارهای گابیون کنترل لغزیدن زمین در طرفین جاده، فرسایش و آبشویی در سواحل رودخانه ها در جریان سیلاب و جریان رودخانه های با سرعت بالا و جلوگیری از آسیب های اضافی در مناطق وارد شده به آب است. آن ها همچنین با ارائه عملکرد دیوارهای سینه ای، از خاک و سنگ جانبی در مناطق تپه ای شکل پشتیبانی می کنند. هدف اصلی ما روشن کردن دیوار گابیونی به عنوان ساختار نگهدارنده و همچنین تحمل بار با تعیین رفتارهای دوگانه آن است که به کمکش کاهش کل هزینه تخمین زده شده ضمن حفظ نیازهای زیبایی شناسی و پیروی از طرح واقعی و نظارت معمول، ایجاد مقاومت، کارآیی و پایداری سازه، تأمین شود.

این مقاله همچنین بر تعیین شرایط و اجرای دیوارهای گابیونی در برآمدگی های پل و بسترها و اسکله برای مناطق مرتفع که به عنوان دیواره های سینه ای عمل می کنند با ارزیابی پارامترهای حرکت واژگون، مقاومت در برابر حرکت، مقاومت در برابر شیب و نیروی تحمل بار تمرکز دارد.

قیمت گابیون
قیمت گابیون

مقدمه

تورسنگ ها اجزای سیمی-سنگی به شکل شش ضلعی یا مکعبی ساخته شده از مش سیم با پیچش دو یا سه گانه هستند، با سنگ های در محل یا معادن پر می شوند و در اشکال دیوارهای نگهدارنده، دیوارهای دریایی، دیواره های  MSE تثبیت کننده ی مکانیکی، موارد هیدرولیک و پوشش یا دیواره بندی کانال های استفاده می شوند. هدف اصلی دیواره نگهدارنده گابیون، تأمین حرکت جانبی خاک یا سنگ به منظور کنترل فشار فعال زمین و همچنین مقاومت در برابر بار عرضی در صورت وجود گرانش دیوار نگهدارنده است که با وزن آنها تنظیم و تثبیت می شود. دیوارهای گابیون مشبک با مش GI است که توسط آزمایشگاه به منظور بررسی ویژگی های گالوانیزه و سنجش آنها آزمایش شده است و مطمئناً ممکن است از لحاظ ساختاری مستطیل شکل باشد که در آن باید پیچش دو یا سه گانه داده شود تا خاصیت مقاومت را تقویت سازد.

دیوار نگهدارنده

محفظه ها یا بسترهای مش سیمی به طور صحیح توسط تخته سنگ های محلی یا سنگ هایی که بسته به اندازه و شکل از منابع مختلف معادن تأیید شده اند، پر می گردند. آنها بر روی یکدیگر قرار گرفته و به طور ایمن بسته می شوند تا بتوانند ساختار عظیم یکپارچه ای را برای دیوارهای گرانشی با ارتفاع کم شکل دهند. با وزن خود آن ها و پیوستن مجدد آن ها توسط جلو آمدگی، ثبات حاصل می شود که به شکل باکس های مستطیلی شکل با ابعاد پیشنهادی بسط می یابد. باکس ها یا محفظه های مش گابیونی باعث ایجاد پایداری و استحکام در ساختار موجود در قسمت پشتی می شوند. همچنین مش سیم GI قدرتی را به سازه منتقل می کند که باعث ثبات بیشتر می شود، این نوع سازه را دیواره نگهدارنده تقویت کننده زمین می نامند.

دیوار نگهدارنده گابیون یا تورسنگ نسبت به هزینه، کارآیی نسبتاً خوبی دارد و همچنین از شرایط تأثیر محیطی کم برخوردار است زیرا سهولت در قرارگیری، دارای نصب راحت و قابل دستیابی و بنیادی است و همچنین به راحتی می تواند زیبایی شناسی را تامین سازد.

بررسی موارد مرتبط با گابیون

دیوار گابیون از لغزش و کناره های رودخانه محافظت می کند

کاربردها و اهمیت دیوار گابیون انعطاف پذیر برای رانش زمین در حوضه ساخت و ساز در جاده ها و رودخانه ها مورد بررسی قرار گرفت. بسترها یا محفظه های گابیونی به دلیل انعطاف پذیری آن، نقش مهمی در مناطق سیل خیز و همچنین در مناطق شیب دار ایفا می کند. دامنه مطالعه در این مقاله استفاده از سازه های گابیونی در ساخت و ساز جاده به دلیل ویژگی های اصلی آن در پایداری و کنترل فرسایش و آبشویی مانند مقاومت در برابر وزن بالا و نفوذپذیری آن است.

خاصیت مقاومت معمولاً توسط اثر جمع آوری مش شش ضلعی و پر شدن با سنگ کنترل می شود. خاک زیر جاده و عقب گرد یا لغزش زمین در مورد دیواره سینه ای توسط دیوار گابیونی مش سیمی پشتیبانی می شود. همچنین از جزئیات داخلی خواص مختلفی همچون قطر سیم، اندازه گالوانیزه، اندازه مش و سوراخ ها، پیچش دو یا سه گانه، شکل شش ضلعی و غیره یاد می شود که در اجرای ساختار گابیونی نقش مهمی دارند.

دیوار تورسنگ
دیوار تورسنگ

ساختار نگهدارنده پایدار در برابر نیروی جاذبه

در بررسی ویژگی های احتمالی ساختار نگهدارنده گابیون برای آن دسته از مناطق یخ زده و دارای ریزش برف، که وقوع رانش زمین زیاد است و به دلیل آن خاک ریزها و انسداد در طرفین جاده ها رخ می دهد، اجرای ساختار نگهدارنده تورسنگ به طور گسترده ای بسط می یابد که توسط آنها راه ها و مسیرهای جاده ای دوباره به طور کارآمد و موثر وارد حالت اصلی می شوند. برای جلوگیری از چنین موانعی در حمل و نقل جاده ای، دیوارهای بزرگ گابیونی که دارای چندین ردیف و پله پر از سنگ خرد و درشت هستند، به منظور تثبیت جلوگیری از رانش زمین اجرا می شوند.

طراحی گابیون – دیوارهای نگهدارنده ژئوسنتیک

در طراحی و ساخت دیوارهای MSE زمینی با ثبات مکانیکی، اجزای دیواره در سیستم ترکیبی ساخته می شوند که شامل صفحات تقویت کننده ی جغرافیایی و سبدهای گابیونی روکش شده با PVC است. این اجزا و مواد در درجه اول مبتنی بر وجود مواد شیمیایی محیطی فعال بوده و از محل گرفته می شوند که هزینه و زیبایی را در نظر داشته باشند.

تثبیت شیب جاده ی تپه ای

دو گزینه برای کنترل تخریب شیب در هنگام بارندگی شدید ممکن است شامل تأمین شیب ملایم ۱۵ درجه با سوراخ کردن ۳ متر از بالای دیواره نگهدارنده موجود، و سپس ایجاد دیواره گابیونی RCC برای باقی مانده ارتفاع باشد که در هنگام سوراخ کردن باقی مانده است، این ممکن است آب نفوذی را که می تواند در پایه دیوار گابیون جمع شود، تخلیه کند. گزینه دوم ساخت یک دیوار تقویت شده با استفاده از ژئوکامپوزیت ها است که از مش سیم تشکیل شده است.

پیشنهاد آخر…

همچنین پیشنهاد شده است که از دیوار تورسنگ MSE برای شرایط محلی و توپوگرافی استفاده شود. این نوع دیواره تورسنگ بسیار نفوذ پذیر و انعطاف پذیر است که می تواند فشار آب را به شدت کنترل کند و می تواند در مقابل محل استقرار متغیر و حرکت جانبی مقاومت کند. مصرف هزینه به دلیل در دسترس بودن مواد پر کننده محلی بسیار مؤثر و قابل اعتماد است، همچنین مدت زمان ساخت و ساز کمی دارد و به رشد گیاهان اجازه می دهد و به عنوان دیواری سازگار با محیط زیست رفتار می کند.

هم اینکه میتونید با مشاوران شرکت ما (سنگتوری) (۸۸۷۹۳۳۸۹-۰۲۱ یا ۸۸۷۹۳۶۲۸-۰۲۱) درمورد خرید انواع سنگ،تورسنگ و قفس گابیونی و.. تماس بگیرید تا اصولی و حرفه ای راهنماییتون کنیم.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه