راهنمای ساخت گابیون 2

پنل جلو، عقب و انتهایی باید به صورت عمودی قرار داده شده تا به شکل یک جعبه باز شوند . پانل ها باید همراه با سیم های ضخیم تر طراحی شده و با محکم پیچاندن سیم در اطراف پیچ و خم یا لبه پانل متقاطع قرار گیرند . دیافراگم های داخلی باید به سمت عمودی برداشته شوند و به همان شیوه محافظت شوند.

سیم روکش دار را در گوشه های بالای پانل قرار دهید تا از بالا به پایین پیوند داده شود.  لبه های برگه های باز شده گابیون را با کمک تکنیک دو حلقه ای یا تک حلقه ای متصل نمایید .  اجازه دهید بین حلقه ها ۱۰۰ میلیمتر فاصله باشد. یک قطعه سیم تقریبا ۱.۵ برابر با طول لبه را به هم متصل کنید. حداکثر طول لبه که در یک بازه زمانی گره خورده است نباید بیش از ۱ متر  باشد. لبه های طولانی باید توسط چندین سیم متصل شوند. همه ی دیافراگم ها باید به صورت مارپیچ به هم متصل شده باشند .

نکته: ضروری است که گوشه های بالا با یکدیگر برخورد کنند.

قرار گیری ژئوتکستایل

به کار گیری ژئوتکستایل مانع از دست دادن خاک های قرار گرفته در پشت گابیون میشود . پر کردن همزمان این ساختار با سنگ باعث جلوگیری از فشار آب قرار گرفته در پشت دیواره های گابیون خواهد شد. حذف ژئوتکستایل برای یکپارچگی ساختار به طور کلی مضر است.

به میزان کافی از ژئوتکستایل  بریده و آن را به صورت کامل بر روی سطح خاک بستر گابیون قرار دهید .ژئوتکستایل را روی فدانسیون آماده شده قرار دهید . با باقی مانده ژئوتکستایل به صورت موقت پشت سر هم قرار دهید .

گابیون را روی سطح پوشش داده شده از ژئوتکستایل قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که در هنگام قرار دادن و پر کردن سبد ژئوتکستایل پاره یا فشرده نمی شود .

در طول ساخت و ساز، از اتصال ژئوتکستایل با پشت سبد گابیون اطمینان حاصل کنید . در صورت لزوم برای تسهیل ساخت و ساز ، ژئوتکستایل را به بالای گابون متصل کنید . اگر ژئوتکستایلها با یکدیگر همپوشانی دارند  ، مطمئن شوید که حداقل این همپوشانی برابر با ۳۰۰ میلیمتر است .

در برنامه های کاربردی هیدرولیک، همانطور که در طرح نشان داده شده است اطمینان حاصل کنید که بخش بالادست ژئوتکستایل با بخش پایین دست آن همپوشانی دارد .

جایگذاری واحدهای گابیون

تعدادی از واحدهای انحصاری در موقعیت های موردنیاز را کنار هم بگذارید . در موقعیت مورد نظر باید مراقب باشید تا به ژئوتکستایل آسیب نرسانید . همانطور که هر لبه مجاور در بخش ۴ این مقاله شرح داده شده ، توری مجاور به شکل یک قفس یکپارچه است . پس از آن واحدها باید تخت کشش طولی توسط مفتول کشنده قرار گیرند .

در طول عملیات پر کردن، گابیون ها باید تحت کشش قرار گیرند تا شکل پایانی زیبایی داشته باشد . تمام سازه های گابیون باید با استفاده از روش های مهندسی استاندارد و سایر روش های علمی انجام شده باشد . خطوط ماهی شکل برای سبدهای خالی قالب (بخش ۱.۶) است .هم ترازی باید قبل از پر کردن واحد ها صورت بگیرد چون در غیر این صورت حرکت دادن واحدهای از قبل پرشده غیر ممکن است .

نکته: تمام واحدهای گابیون را به یکدیگر در تمام سطوح متصل کنید به طوری که هر لایه گابیون زیر لایه گابیونی دیگری قرار گیرد .

پر کردن و اتصال گابیون ها

فقط از سنگ مشخص شده در بخش ۱.۴ این مقاله را می توان برای پر کردن گابیون ها استفاده کرد . مگر اینکه مهندس پروژه چیز دیگری را تعیین کند . هر واحد گابیون را تا یک سوم آن پر کنید که بین آن سیمهای نصب شده بتواند عبور کند . برای قسمت جلویی گابیون حداقل چهار سیم بر متر مربع پیشنهاد می شود .همانطور که در تصویر نشان داده شده عمق یک گابون عمیق ۱ متر بوده که این موارد باید در یک سوم و دو سوم کل باشد .برای گابیون هایی با ارتفاع نیم میلی متر سیم پیچی ها باید با ارتفاع ۲۵ صدم میلیمتر قرار گیرند . دو پیچ کامل از سیم پیچ اتصال عرضه شده (تقریبا ۲.۳ و یا ۲.۷) برای هر قسمت یک واحد گابیونی ۱ متری با سیم پیچی تقریبا ۳.۳ و ۳.۷ کافی می باشد .

سیم را در اطراف دو ورق مش روی قسمت های جلو و عقب سبد قرار دهید و با پیچ و خم دادن به سیم ها در وسط آن سبد گابیون را محفوظ نگه دارید . بعد از قرار دادن تعدادی از واحدهای گابون، هر ردیف گابیون را در مرحله بعد در کنار یکدیگر پر کنید . تمام سطر را به جز یک سوم آخر پر کنید .

تمام ردیف را در سطح ۱/۳ قبل از پر کردن قرار دهید و با پر کردن همین ردیف ادامه دهید . دوباره ردیف کامل را در علامت دوم قرار دهید و سپس باقی مانده واحد را به بالای صفحه پر کنید. در هیچ زمانی نباید تفاوت ارتفاع سنگ گابیون بین واحد های مجاور بیش از یک سوم متر باشد. این کار برای جلوگیری از برجسته شدن دیافراگم انجام می شود. اگر گابیون های بیشتری به یک ردیف اضافه شوند ، آخرین واحد هر سطر جهت تسهیل سیم کشی باید خالی بماند . برای اطمینان از اینکه در پایان کار گابیون ظاهر زیبایی به خود می گیرد باید سیم پیچی ها به دقت انجام گیرند .

بدین ترتیب سیمهای از پیش ساخته برای تسریع ساخت و ساز در دسترس هستند (بخش ۱.۲ را ببینید) .

گابیون تا ۲۵ میلی متر  مانده به لبه بالایی پر باشند به صورتی که لبه بالایی دیافراگم قابل دیدن بوده تا به درب توری به خوبی بسته شود .

تکمیل سازی گابیون

فشردگی پس زمینه باید به طور همزمان با هر ردیف گابیون گذاشته شود. در هنگام قرار دادن و ضخیم شدن فشرده سازی باید مراقب باشید که به ژئوتکستایل آسیب نرسانید. تجهیزات فشرده سازی سنگین نباید در عرض ۲.۰ متر از سبد گابیون قرار گیرد. تجهیزات تثبیت دستی ممکن است در مجاورت سبد گابیون استفاده شوند.

بستن گابیون 

درب را به پایین چرخانده سپس آن را بکشید تا در موقعیت خود قرار گیرد سپس به کمک ابزار مناسب در را به قسمت جلو ، انتها و بالای دیافراگم متصل نمایید .

.

.

آنچه در این مقاله مطالعه نمودید طریقه ی ساخت گابیون سازه ای بوده و بیشتر جهت ساخت دیوار حائل و یا سیل بند مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله های بعدی سعی میشود طریقه ی ساخت احجام گابیونی دکوراتیو و یا دیوارهای جداکننده با محوریت معماری و زیبا شناختی توضیح داده شود . شما برای مرور پروژه های شرکت سنگتوری می توانید از وب سایت سنگتوری بازدید نمایید .

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه