محصولات تورسنگی و گابیون

آبنما

دیوار

دیواره های گابیون یا تورسنگ سازه های گرانشی هستند که بطور قابل توجهی انعطاف پذیر، سازگار با محیط زیست، مقرون به صرفه، نفوذپذیر، و از نظر زیبایی شناسی دلپذیر می باشند. این سازه می تواند به صورت پله ای یا صاف ساخته شود.

آتشدان

مبلمان

باربیکیو

نیمکت