آبنمای گابیونی-زعفرانیه

  • نمای پاسیو زعفرانیه
  • آقای مهندس کمالی
  • خانم مهندس موسوی
  • 1395
  • پروفیل نماپوش چوب پلاست کد LT
  • 350 متر مربع
  • کارفرمای محترم پروژه زعفرانیه به دنبال مصالح ساختمانی زیبا و غیرقابل اشتعال در پاسیوی منزل مسکونی خود بود. با توجه به پایه پلیمر فرمولاسیون چوب پلاستیک که pvc می باشد، محصول غیر قابل اشتعال بوده ونیاز کارفرما در این مورد مرتفع گردید. در مرحله بعدی با طراحی خاص صورت گرفته و ساخت گلدان های بتونی مجاور پنجره های طبقات، نظر کارفرما در مورد زیبایی و طراحی منحصر به فرد تامین گردید. از دیگر نکات قابل توجه ، ساخت آبنمای گابیون در طبقه  اول بود که فضایی زیبا و آرام را برای ساکنین این طبقه ایجاد نمود.